Lättlästa klassiker – svårlästa verk : Litteratur ska finnas till för alla

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)