Hemsideutveckling för Anjool AB

Detta är en M1-uppsats från Akademin för teknik och miljö

Författare: Christopher Gidlöf; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna rapport tar upp hur en vidareutveckling av en befintlig hemsida till ett brandskyddsföretag gick till. Databasen bör göras om eftersom förändringar i företagets drift har skett. Bland annat påverkas deras försäljningsordrar och därav måste den digitala delen göras om. Resultatet blev en uppdaterad hemsida med ny design och förändrad databas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)