Spela fiol på saxofon

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Cecilia Moore; [2020-06-10]

Nyckelord: saxofon; fiol; folkmusik; spelmansmusik;

Sammanfattning: I detta arbete har jag undersökt om jag kan utveckla mitt gestaltande av den traditionellaspelmansmusiken genom att översätta fiolspel till saxofon. För att undersöka detta har jagarbetat utifrån frågeställningar om frasering/artikulation, ornamentik och genretypiskintonation/mikrotonalitet. Mina metoder för att besvara frågorna har varit detaljeradplankning, inspelning/utvärdering och att spela tillsammans med en violinist. Jag harfördjupat mig i speltekniker som artikulation med tungan och specialgrepp för mikrotoner ,samt fått en djupare förståelse för vilka stilgrepp och tekniker som är relevanta för ochgenomförbara på saxofon.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)