Inskolning på två olika sätt Föräldraaktiv inskolning och individuell inskolning : pedagogers och vårdnadshavares upplevelser

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

Författare: Ulrika Kanto; [2009]

Nyckelord: Förskola; inskolning; pedagoger; trygghet; vårdnadshavare;

Sammanfattning: Examensarbetet handlar om inskolningsprocessen i förskolan. Där en jämförelse gjorts mellan två skilda inskolningsmetoder. Föräldraaktiv inskolning och individuell inskolning. Föräldraaktiv inskolning innebär att föräldern är aktivt delaktig tillsammans med sitt barn under tre till fem dagar som inskolningen pågår. Individuell inskolning pågår under två veckor och innebär att föräldern är passiv under inskolningens  av sitt barn. Vad har föräldrar och personal för upplevelser av dessa två skilda metoder?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)