Om rum kunde tala

Detta är en Kandidat-uppsats från Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

Sammanfattning: Mitt examensarbete handlar om vikten av att arkitekter noga väger sina val av arkitektoniska element utefter vad de vill kommunicera. Detta eftersom arkitektoniska element är mer än bara byggnadselement. De väcker känslor. De påverkar människor med hur de är utformade, genom bland annat färg, taktilitet och kontext. Arbetet grundar sig främst i mitt intresse för den rumsliga omvärldens påverkan på människan. I denna rapport tar jag upp teori som har kopplingar till människans samlade upplevelse av rum och arkitektoniska element. Jag studerar väggen som ett exempel på hur ett arkitektoniskt element kan bjuda in till mänsklig interaktion, samspel och intimitet. Detta undersöker jag i skisser, modeller och slutligen i utställningsformat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)