Kriminella gäng i Göteborg

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Robert Lundström; Niklas Asplund; [2004]

Nyckelord: Svårare brott;

Sammanfattning:

Arbetet rör kriminella gäng i Västra Götaland och Göteborg, ett område med ett växande problem med gängkriminalitet. Det vi ville få fram med vårt arbete var: vilka gäng som är etablerade i Göteborg, vilken brottslighet de ägnar sig åt, hur rekryteringen till dessa gäng ser ut samt vad som krävs för att det ska anses vara organiserad brottslighet. Våra svar bygger på information inhämtad från Kriminalunderrättelsetjänsterna i Göteborg och Stockholm. Vi har till största del använt oss av polisens rapporter samt utredningar rörande ämnet. Men även på artiklar från Internet, Aftonbladet och Göteborgsposten. Vi har även använt oss av studielitteratur som vi tagit del av under tidigare terminer. Vi fann att det finns fyra etablerade gäng i Göteborg som uppfyller kriterierna för organiserad brottslighet. Dessa är Hells Angels, Bandidos X-Team, Original Gangsters och Naserligan (även kallad Albanligan). Den bild som framträder av en kille som är i farozonen för att rekryteras till de olika gängen är: han lever i en segregerad förort, med hög arbetslöshet och med högt bidragsberoendet. Han är i sjuttonårsåldern, har begått allvarlig brottslighet, kommit i kontakt med narkotika och vapen samt har en relation till personer som redan är etablerade i gängen. För att motverka nyrekrytering menar vi att man ska tillämpa nolltolerans i problemområdena och till viss del tillåta brottsprovokation mot organiserad brottslighet. Vidare behövs en bättre samverkan mellan myndigheterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)