Flyktingskap sur place och förföljelse på grund av kön : En studie rörande genusaspekter i flyktingskapsbedömningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Marit Wedin; [2016]

Nyckelord: Migrationsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)