Kontrollsystem till Markberedare : Styrning till Invers-Markberedare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Sammanfattning: Syftet med detta examinationsarbete är att utveckla ett kontrollsystem för en inversmarkberedningsprototyp.En simuleringsmodell har skapats för att utveckla ett kontrollsystem med syftet att validera och verifiera prototypens effektivitet. Simuleringsuppställningen är skapad i Simulink, där en del av prototypen är importerad som en solidmodell vilken sammankopplas med en modell av ett hydraulsystem som styr solidmodellens rörelse. I Simuleringsmiljön utvecklades reglering samt styrlogik för prototypen. När regleringen var färdig att testas kontrollerades det att mjukvaran läsa av aktuella sensorer och att utsignaler från kontrollsystemet når hårdvaran, samt att den avsedda rörelsen utförs i verkligheten. Detta projekt har därmed resulterat i en simuleringsmodell, ett kontrollsystem, samt förutsättningar för att kunna verifiera resultaten i verkligheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)