Anpassa eller dö : En kartläggning av aggregatorernas roll i den svenska musikindustrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Anpassa eller dö, är en kartläggning av musikaggregatorer i den svenska musikindustrin. Uppsatsens syfte är att kartlägga musikaggregatorers olika funktioner i en föränderlig musikbransch för att förstå dess olika funktioner i svensk musik industri.  Uppsatsen är forskad genom en induktiv ansats med kvalitativ forskning och ostrukturerade intervjuer samt deltagande observation, som valda metoder.  Uppsatsens slutsats har visat att musikaggregatorers primära funktion handlar om att distribuera musik till olika streamingtjänster men behöver ständigt anpassa sig i en föränderlig musikbransch för att kunna överleva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)