Mikrotransaktioner i tv-spel : En studie om spelarnas syn på mikrotransaktioner, och mikrotransaktioners påverkan på spelupplevelsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Författare: Simon Höglund; Carlo Kovacevic; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Försäljning av virtuella föremål i tv-spel genom mikrotransaktioner har blivit en vanlig affärsmodell inom spelindustrin. Mikrotransaktioner ger spelföretagen en fortsatt inkomstkälla även efter den initiala försäljningen av ett tv-spel. Det finns skilda åsikter kring mikrotransaktioner, då en av de största konsekvenserna med dessa är att det kan påverka hur spelföretagen designar tv-spelen. Vi har genomfört en kvalitativ studie genom att analysera kommentarer på ett onlineforum. Syftet med studien var att skapa förståelse för vad som motiverar spelare att genomföra mikrotransaktioner eller inte, samt hur mikrotransaktioner kan påverka spelupplevelsen. Studiens resultat visade att den främsta motivationen för att betala var på grund av tidsbrist, och spelare vill därför betala för att slippa investera tid i tråkiga spelmoment för att ta del av dessa föremål. Spelare som valde att inte genomföra dessa betalningar ansåg istället att en stor del av syftet med tv-spelet är att kämpa för att ta del avföremålen. Mikrotransaktioner kan ha både positiv och negativ påverkan på spelupplevelsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)