Kommunikationen i VD-brev : En kvalitativ studie om hur noterade aktiebolag kommunicerar i sina VD-brev åren innan en konkurs

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Adeline Falk; Anna Drescik; Emma Vesterby Blomgren; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)