Prisutvecklingen för bostadsrättslägenheter i Haninge kommun och prispåverkande faktorer

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Under de senaste åren har Haninge kommun i Stockholms län valt att utveckla sitt bostadsbestånd genom att dels bygga i så kallade miljonprogramsområden och i nya delar av kommunen. Detta kandidatexamensarbete undersöker prisskillnaden mellan bostadsrättslägenheter på successionsmarknaden respektive nyproduktionsmarknaden. Studien har avgränsats till två- och trerumslägenheter i Haninge kommun och inkluderar områdena Handen, Brandbergen, Vega, Vendelsö, Jordbro, Västerhaninge och Tungelsta. Dessa områden valdes ut eftersom att de består av en stor andel bostadsrätter. Analysen har visat att försäljningspriserna på nyproduktionsmarknaden alltid varit högre än försäljningspriserna på successionsmarknaden under tidsintervallet 2011-2018. Ett intressant resultat var att prisskillnaden mellan de två marknaderna minskat under den senaste tiden. För att förklara orsaken bakom priserna undersöktes olika faktorers inverkan på försäljningspriset med hjälp av en förenklad multipel regressionsanalys. Totalt gjordes 3505 observationer med fokus på faktorerna månadsavgift, boytan samt läge. Resultatet indikerar på att Vendelsö är det dyraste området att bo på jämfört med andra områden i Haninge kommun och att närmare avstånd till Haninges centrum inte alltid innebär ett högre transaktionspris.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)