En utvärdering av ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Arbetsvetenskap

Författare: Anna Landin Asplund; [2010]

Nyckelord: Ledarskap; förändring; ledarskapsbeteende;

Sammanfattning: De allt plattare organisationerna i dagens samhälle har lett till att den
ledarstil, eller det ledarskap, som gav framgång för ett par decennier
sedan inte längre fungerar. De ständiga och snabba förändringarna i
samhället har gjort det nödvändigt med ett mer flexibelt ledarskap som
förutom att vara relations- och uppgiftsorienterat också måste inkludera
ett förändringsorienterat beteende. Med anledning av detta fick författaren
i uppdrag av en organisation att med utgångspunkt i CPE- modellen undersöka
ledarskapet i 5 butiker som ingår i organisationen. En enkätundersökning
genomfördes med 18 medarbetare och 4 ledare för att kartlägga hur
medarbetarna upplever ledarskapsbeteendet hos sin ledare och även hur dessa
ledare uppfattar sitt ledarskapsbeteende. Frågeställningarna var: Hur
uppfattas det nuvarande ledarskapet av medarbetarna? Hur uppfattar ledaren
sitt ledarskap? Vilka egenskaper anser medarbetarna respektive ledarna är
önskvärda hos en ledare? Anser medarbetarna och ledarna att de nämnda
egenskaperna finns i det nuvarande ledarskapet? Resultatet visade att
samtliga medarbetare och ledare skattade relationsorienterat ledarskap
högst. Uppgiftsorienterat ledarskap skattades lägst av både medarbetare och
ledare, men skillnaden mellan det och det förändringsorienterade var endast
marginell. De egenskaper som både ledare och medarbetare uppgav som
önskvärda var lyhördhet, utvecklande och feedback.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)