Paradoxens styrka och kraft : En studie av paradoxala inslag i Samuel Backetts verk i väntan på Godot

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

Författare: Haris Grabovac; [2008]

Nyckelord: Paradox;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)