Kommer ett nytt telefonisystem att effektivisera Profitel?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

Författare: Frida Stafner; [1998]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Företaget Profitel AB är ett oberoende konsultföretag som jobbar med att förbättra andra företags kommunikation med omvärlden, främst inom telefoni. Deras produktionssystem kallas MC, vilket jag kom i kontakt med under min praktikperiod på företaget. Jag fann då att det fanns utrymme för en rad förbättringar i systemet. Jag ville undersöka om mina idéer om ett nytt system skulle effektivisera företagets verksamhet i jämförelse med att behålla det nuvarande systemet i bruk. I uppsatsen redogörs för hur de båda systemen är uppbyggda, deras funktion i företaget samt fördelar och svagheter hos respektive system. Arbetet bygger till störst del på mina egna erfarenheter och idéer, men även på litteraturstudier, samt information hämtad från Internet. Resultatet av utredningen visar att införande av ett nytt MC system med största sannolikhet skulle effektivisera företagets verksamhet och därmed verka för ökad lönsamhet. Detta går emellertid inte att bevisa förrän man har byggt och testat systemet i produktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)