Korruption & korruptionsförebyggande åtgärder på kommunal nivå : -En studie över förtroendevaldas åsikter

Detta är en Master-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

Sammanfattning: This study aims to map the opinions and attitudes of lokal elected officials regarding corruption and corruption preventing measures. The study also attempt to determine weather opinions differ based on the interviewed party political affiliations. The study material of the thesis is therefore largely based on interviews with elected representatives from the municipalities; Älmhult, Lessebo and Tingsryd.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)