A study of hierarchical attention networks for text classification with an emphasis on biased news

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

Författare: Max Söderman; [2018]

Nyckelord: Technology and Engineering;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)