Umgänge för barnets bästa : en teoretisk och praktisk undersökning av barnets bästa i förhållande till umgänge

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Jenny Grass; [2015]

Nyckelord: Familjerätt; barnrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)