Automatiserad primerdesign för kandidatgener

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

Författare: Therese Thomsson; [2021]

Nyckelord: Biology and Life Sciences;

Sammanfattning: Genom att använda algoritmer och mjukvara kan gamla metoder inom molekylärbiologin effektiviseras. Målet med arbetet var att framställa ett program som automatiserar produktionen av överlappande primrar för kandidatgener. Genom att ta tre olika inputs från användaren så skulle förslag till unika primerpar framställas. Programmet kodades i programmeringsspråket python och biblioteket Primer3 användes. Programmet kan i nuvarande form producera 10 stycken primerpar som är unika och uppfyller vissa krav på dess egenskaper, såsom smälttemperatur och guanin-cytosin% . Programmet är i nuläget inte användarvänligt och svårt att hantera om användaren jobbar med en organism med ett stort genom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)