Private Equity-finansierade börsintroduktioner : En studie av operationella prestationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie jämför nordiska Private Equity-finansierade (PE-finansierade) bolags operationella prestationer två år innan till tre år efter börsintroduktion med jämförbara icke PE- finansierade bolag, samt hur de PE-finansierade bolagens operationella prestationer förändras (1–3 år) efterföljande börsintroduktion. Studien tillämpar den europeiska definitionen av PE, och inkluderar således både renodlade PE- och Venture Capital-bolag (VC-bolag). Studien mäter operationell prestation baserat på tre nyckeltal (avkastning på totala tillgångar, vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet). Parade t-tester utförs baserat på GICS sektorindelning, handelslista samt marknadsvärde. Enligt de värdeskapande åtgärder som PE-bolagen genomför med hjälp av deras expertis inom ämnet torde deras portföljbolag prestera bättre än bolag som inte erhåller denna hjälp. Resultatet visar signifikanta bevis för att de PE-finansierade bolagen presterar operationellt sämre än jämförbara bolag både innan samt efter börsintroduktion. Med bakgrund av kritik som riktats mot PE-industrin väntas de PE-finansierade bolagen att introduceras vid en toppnotering av operationella prestationer, vilket studien delvis finner stöd för.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)