Autenticitet inom backpacking : En studie som undersöker autenticitet och hedonism inom backpacking

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

Sammanfattning: Denna studie undersöker autenticitet och hedonism inom backpacking. Postmodernismen har lett till en homogenisering gällandede destinationer som backpackers besöker och aktiviteter de utför. Autentiska upplevelser blir således svårare att hitta samt urskilja på grund av den rådande massturismen. Denna studie mäter svenska backpackers uppfattningar och beteenden gällande autenticitet, med hjälp av en enkätundersökning som besvaras av 203 respondenter. Datainsamlingen presenteras i form av tabeller samt beskrivande text och analyseras med hjälp av ett teoretiskt ramverk som innefattar autenticitet, backpacking, hedonism samt välmående. Resultatet visar att svenska backpackers uppfattningar samt beteende har störst koppling till existentiell autenticitet och att den hedonistiska njutningen är en del av den moderna backpackern.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)