Har kost och statiner var för sig eller i kombination någon effekt på LDL och HDL?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Mari Andersson; [2019]

Nyckelord: LDL; HDL; statins; LDL; HDL; statiner; kost;

Sammanfattning: Bakgrund: Kolesterol är en viktig byggsten i våra celler. Kolesterol stabiliserar cellmembranen och används bland annat till syntesen av östrogen, testosteron, kortisol och vitamin D samt för att bilda gallsyror. Kolesterol syntetiseras i levern men tas även upp via kosten. Kolesterol transporteras i blodet med hjälp av olika lipoproteiner som t. ex. low-density lipoprotein (LDL) och high-density lipoprotein (HDL).Höga värden av LDL och låga värden av HDL är kopplade till en ökad risk att drabbas av ateroskleros som i sin tur ökar risken att drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar som t. ex. hjärtinfarkt. Syfte: Syftet med arbetet var att studera hur plasmakoncentrationen av LDL och HDL förändras vid olika dieter i kombination med statiner eller utan statiner samt se hur koncentrationerna förändras vid  läkemdelsbehandling med statiner som monoterapi eller i kombination med ezetimib. Metod: Detta arbete är en litteraturstudie baserad på sju olika randomiserade kontrollerade studier sökta från databasen PubMed. I tre av studierna utvärderas kostens roll att sänka kolesterolet. I två studier behandlades patienter med atorvastatin som monoterapi eller med kombination av ezetimib. Två studier utvärderade om simvastatin ska tas på morgon eller kväll samt om simvastatin skall tas i kombination med LCHF-kost jämfört med simvastatin plus ezetimib i kombination med LCHF-kost. Resultat: Resultaten visar att viktreducering och kostomläggning har stor betydelse vid förhöjdanivåer av LDL samt vid låga nivåer av HDL. Resultaten visar även att statiner i kombination med ezetimib har störst effekt att sänka nivåerna av LDL och öka HDL-nivåerna. Av resultaten framgår också att kontrollerad frisättning av simvastatin har likvärdig effekt oavsett om de adminstreras morgon eller kväll. Slutsats: Denna litteraturstudie har visat att viktreducering och kost är ett bra och säkert tillvägagångssätt att få positiva effekter på HDL- och LDL-koncentrationerna. Statiner är förstahandspreparat vid blodfettsrubbningar och vid förhöjda kolesterolvärden och har en god effekt på kolesterol-nivåerna. För bästa resultat bör kost med låg andel kolhydrater kombineras med statiner och ezetimib.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)