Prinsessor i förvandling : – en komparativ studie av bröderna Grimms Snövit, Disneys Snövit och de sju dvärgarna ochDisneys Frost

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: I den här uppsatsen gör jag en komparativ analys av bröderna Grimms version av folksagan Snövit, Disneys film Snövit och de sju dvärgarna och en av Disneys senaste filmer, Frost. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur bilden av prinsessor har förändrats över tid, det vill säga vilka skillnader och likheter det finns mellan de kvinnliga karaktärerna. Fokus ligger alltså på Snövit i folksagan Snövit, Snövit i filmen Snövit och de sju dvärgarna och Elsa i filmen Frost. Analysen visar att när folksagan Snövit adapteras till film ändrades handlingen en del, filmen är mer barnvänlig och många scener är borttagna och ersatta med andra. Filmen precis som sagan handlar dock om Snövits skönhet och om drottningens avundsjuka. Snövit och de sju dvärgarna är Disneys första färglagda långfilm och Frost är en av de senaste. Förändringen av prinsessorna är stor. Snövit är passiv och klarar sig på grund av andra. Elsa är en självständig kvinna som klarar sig på egen hand, vilket speglar hur kvinnosynen förändrats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)