The relationship between social capital and saving in Tanzania

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Jennie Nyberg; Jooseppi Kalliokoski; [2021-08-04]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Economics

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)