Projektframgång, är det så svårt? : En studie om hur projektledare i fastighetsutvecklingsprojekt använder sig av interna kritiska framgångsfaktorer i syfte att nå uppsatta projektmål

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)