Konceptförslag till förarmiljö : Formspråk och utvalda reglage i estetisk och kognitiv ergonomisk tappning

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Ett produktutvecklingsprojekt som behandlar hur problemen kring en förarmiljös formspråk, reglage och kombinationen av dessa i högre grad kan utformas på ett kognitivtergonomiskt och estetiskt vis med anknytning till varumärke.

I projektet utfördes en omfattande studie över nutidens förarmiljöer där flera tydliga trender upptäcktes.  I parallellkurs utfördes ett kognitiv ergonomiskt praktikfall tillsammans med litteratur som förankrat arbetet i att forma tekniken efter människan.  Sedan har projektet fördjupat i estetiska principer och olika studier kring förarmiljöer behandlas. 

Konceptframtagningen bestod av tre faser. Där det initialt togs fram en mängd övergripande formspråk. Sedan lades de åt sidan för att utforma manöverdon. Slutligen kombinerades resulterande formspråk med manöverdon till en helhet och ett slutkoncept valdes ur dem.

Projektet leder fram till ett konceptförslag genom formspråk, ratt och mittreglage till förarmiljön. Konceptförslag med återkoppling till varumärket, målgrupp, kognitiv ergonomi och estetik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)