Om Robert Alexys riktighetsargument : en analys av argumentationen i "Rätten och rättvisan"

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Adrien Combier Hogg; [2014]

Nyckelord: Allmän rättslära;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)