Magomvridning hos hund – symptom, riskfaktorer och behandling

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

Sammanfattning: Syftet med studien var att få förståelse för magomvridning hos hundar, dess riskfaktorer, symptom och möjliga behandlingar. Arbetet syftade även till att se om det fanns ett samband mellan utformningen av bröstkorgen och magomvridning hos hundar samt att se vilka raser som är predisponerade för sjukdomen. Magomvridning är ett akut tillstånd som är direkt livshotande för hunden. Vid magomvridning roterar magsäcken runt sin egen axel i varierande grad och förhindrar mat och vätska att passera till matstrupe och tarm. Blockeringen som följer fyller magen med gas som så småningom leder till svullnad. Dödligheten i magomvridning varierar mellan 15 % och 33 %, och det är en av de vanligaste dödsorsakerna hos hundar i dag. Sjukdomen drabbar främst storvuxna raser och så kallade jätteraser. Det mest effektiva sättet att förhindra magomvridning är att undvika att avla på hundar som har en smal och djup bröstkorg och även undvika att avla på en hund som har en nära släkting som drabbats av magomvridning. En djup och smal bröstkorg tros ändra förhållandet mellan matstrupen och magsäcken, vilket gör det svårare för hunden att kräkas och resulterar i att gas ansamlas i magen. Antalet utfodringar per dag, äthastighet, typ av foder, ålder och stress är andra faktorer som anses påverka magomvridning. För att förhindra återfall av magomvridning, rekommenderar veterinärer att utföra en gastropexi vilket görs genom att magsäcken fixeras i bukhålan. Det behövs dock mer forskning om de bakomliggande faktorerna bakom magomvridning och studier görs kontinuerligt för att få en bättre förståelse för magomvridning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)