Lönsamhet med att planera i 4D : En utredning när lönsamhet uppstår vid planering i 4D

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Författare: William Billowes; Sara Morad; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)