Hur ser man om något är fint eller fult? - Ett undersökande arbete om finkultur och fulkultur inom scenområdet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: Syftet med undersökningen har varit att undersöka begreppen finkultur och fulkultur eftersom jag har varit nyfiken på de begreppen under många år. Jag har tagit reda på vad begreppen betyder och vad de har för ursprung och sen intervjuat tre scenkonstnärer som arbetar brett inom sina respektive områden. Det hela har avslutats med ett arbete med en sång där jag har gjort den i två versioner, finkultur och fulkultur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)