Blockhyresavtal - Ett verktyg för att säkra boenden åt särskilt utsatta grupper : Med fokus på ökad förslitning, skadegörelse och skadevärdering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Sebastian Widmark; [2016]

Nyckelord: Fastighetsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)