Gällande rätt vid saklig grund för uppsägning av arbetstagare på grund av samarbetsproblem

Detta är en L3-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)