Victim Blaming and the Swedish Consent Law - A Swedish vignette experiment investigating the effectiveness of the Law of Consent on normative attitudes towards victim blaming

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc Economics

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)