Financial Characteristics of Firms With High ESG Scores

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Frans Englich; Oscar Gedda; [2020-07-07]

Nyckelord: CSR; ESG; CFP; CSP; sustainability;

Sammanfattning: MSc in Finance

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)