Ekonomiskt förtal och ren förmögenhetsskada : särskilt vid kränkande konkurrens

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Clara Lundin; [2018]

Nyckelord: Skadeståndsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)