Nöden har ingen lag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Författare: Adam Ringstrand; [2016]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning: Abstrakt Författare: Adam Ringstrand Titel: Nöden har ingen lag. En studie baserad på semistrukturerade intervjuer med en grupp studenter om ämnet offentlig urinering. Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Veronika Burcar Alm Sociologiska institutionen, vårterminen 2016 Denna uppsats handlar om offentlig urinering. Mitt intresse för ämnet uppstod då jag läste en artikel där det framgick att en man, åtalad för offentlig urinering, blev friad för att han ursäktade sig med att han varit mycket kissnödig. Detta pekade enligt mig på en problematik vid kriminaliserandet av ett mänskligt behov. Min frågeställning lyder: Vilka åsikter har en grupp studenter om offentligt urinering? Jag undersöker detta med hjälp av 20 semistrukturerade intervjuer. Teorier jag använder mig av är bl.a. doing gender av West och Zimmerman och accounts av Scott och Lyman. I uppsatsen framgår det att vissa intervjupersoner ser offentlig urinering som något okvinnligt och/eller manligt. Ett annat resultat är att intervjupersonerna har en tendens att ursäkta och/eller rättfärdiga sitt beteende då de urinerar offentligt. Nyckelord: Offentlig urinering, semistrukturerade intervjuer, doing gender, accounts, neutraliseringstekniker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)