Skönlitteratur i undervisningen för andraspråksinlärare

Detta är en L2-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Författare: Helena Önnestam; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)