Mariebergsskogens marknadsföring genom sociala medier : Påverkar det besöksantalet på Mariebergsskogen?

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Sammanfattning: Uppsatsens syfte var att ta reda på om den marknadsföring som Mariebergsskogen gör genom sociala media påverkar besöksantalet samt om någon skillnad kan ses vid kön och ålder på besökare på de sociala mediasajterna Facebook och Instagram.. Uppsatsen utgår från tidigare forskningar som gjorts om hur andra företag, till exempel Ving och städer, exempelvis Kristinehamn har använt sociala medier för att marknadsföra sig och om det har gynnat företaget/staden och ökat besöksnäringen. Det ges även tips på hur det för företaget på bästa sättet blir gynnsamt att marknadsföra sig genom att göra inlägg på Facebook och Instagram. Det visade sig att av de 66 stycken som deltog var mer än hälften kvinnor, detta kan bero på att i Sverige har Facebook fler kvinnor än män registrerade. Metoder som användes för att ta reda på syftet var en intervju med kommunikatören på Mariebergsskogen för att få information från personalen men även en enkätundersökning för att få information från besökarnas perspektiv. Enkätundersökningen genomfördes på två olika sätt, dels genom Facebook dels genom att anteckna svar på plats i Mariebergsskogen. Slutsatsen är att många av de som deltog i enkätundersökning har Facebook medan inte lika många har Instagram eller har det men är inte aktiva. Eftersom Mariebergsskogen inte har gjort någon direkt undersökning över om besöksantalet ökat med hjälp av marknadsföringen som görs via Facebook och Instagram tror de ändå att det till viss del hjälper till att få de att synas. I framtiden är det tänkt att de ska se över möjligheten att använda sig av annonser för att synas ännu mera men här är det ekonomin som gör det svårt att få det att gå ihop.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)