Omvårdnad för patienter med hjärtsvikt Sjuksköterskans evidensbaserade omvårdnad

Detta är en M1-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Nathalie Sandström; Hanna Lunå; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)