Den svenska idyllen vs hotet utifrån : En kritisk diskursanalys av medias framställning av gängkriminalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Emmelie Brolund; Lina Brolund; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)