”WHY 1984 WON’T BE LIKE 1984” - En kvalitativ innehållsanalys av Apples reklamfilmer över tid

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med den här studien är undersöka Apples reklamfilmer över tid. Studien kommer utgå ifrån teorier som konvergens, utopi och reklam. Teori: Konvergens, Utopi och ReklamMetod: Multimodal kritisk diskursanalys i kombination med semiotik analysMaterial: Studien utgår ifrån 3 av Apples reklamfilmer. Den första är 1984 som släpptes 1984, den andra är Performa som släpptes 1993 och den sista är Family Man som släpptes 2010. Resultat: Det övergripande resultatet visade på att Apple vill förmedla en potentiell utopi som likställs vid individualism. Apple visade även på en utveckling som gick från att positionera sig själva som normbrytande genom sina reklamfilmer till att istället förstärka de normer som finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)