Visionär progression - Framgångsfaktorer för implementering

Detta är en Master-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)