Värdegrund i vård och omsorg av äldre personer : sjuksköterskans upplevelser av en värdegrund

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)