Exteriör och interiör visualisering av ett bostadshus i 3ds max

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

Sammanfattning:

Denna rapport beskriver och drar jämförelser mellan olika visualiseringstekniker i 3D Studio Max och Adobe Photoshop CS3. Syftet med studien är att undersöka olika visualiserings- och renderingstekniker för att se vilka tekniker som ger ett smidigast och mest verklighetstroget resultat utifrån olika förutsättningar. Studien grundar sig på en huvudfråga och två stycken underfrågor. Hur skapar man ett effektivt och verklighetstroget visualiseringsresultat av ett bostadskvarter för intressenter? • Vilka fördelar och nackdelar finns det med olika visualiseringstekniker? • Vilka metoder ger ett verklighetstroget visualiseringsresultat vid interiör respektive exteriör visualisering? Slutsatsen med studien är att varje situation är unik och att det finns fördelar och nackdelar med varje teknik och metod i de olika programmen. För att nå ett önskat slutresultat så gäller det att lära sig hur varje metod fungerar och sedan anpassa den utifrån varje enskild situation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)