Projektioner av os scaphoideum med konventionell röntgen vid frakturfrågeställning - En empirisk studie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Författare: Susanna Skyttedal; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)