Kolets kretslopp, fossila bränslen, klimatetoch växthuseffekten är som en tårta : en variationsteoretisk studie om undervisning av klimatpåverkan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Författare: Sandra Rydin; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)