Textilers kretslopp - En studie om återvinningstekniker och -möjligheter

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion

Författare: Hanna Carlsson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)