Omedelbar och allvarlig fara - En analys av prejudikat för skyddsombudsstopp

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Skyddsombudens rätt att stoppa arbetet ska användas restriktivt. Samtidigt har Corona påverkat hela världen och viruset kan innebära dödlig utgång om man inte är vaccinerad. Trots att rekvisiten för rätten att stoppa arbetet torde vara uppfyllda så meddelas sällan ett förbud ifrån Arbetsmiljöverket och/eller förvaltningsdomstolarna. I detta arbete görs en analys om varför utifrån samtliga överklagade beslut ifrån Arbetsmiljöverket genom åren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)