Förändringsarbetet mot GDPR

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Författare: Jens Andersson; Edward Von Essen; [2018]

Nyckelord: Technology and Engineering;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)