Förslag till obligatorisk skatteflyktsklausul i moder-/dotterbolagsdirektivet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: David Westlund; [2014]

Nyckelord: EU-skatterätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)